Береста и смолянок, Лиса и дрозд (Литвинов Николай; )