Пуйманова М - Сестра Алена (Г.Менглет, Р.Нифонтова,В.Лановой,А.Бари,А.Терехина 1962г)