Ахматова А - Стихотворения (чит. Чурикова И зап. 1983г.)