Radio France internationale — RFI - За и против - Дело Гонгадзе.Мнение МИДа - И.Иванов (авт.Ф.Салказанова 2002г)