Радиопередача - Азбука эстрады С - 099405 - 2(Суржикова, Сенчина, Сандра, Саруханов, вед.А.Головин, 1989)