Ахматова А - In memoriam - (стихи), (исп.: Н.Василькова)